Tak tiše až

Slavomír Hořínka, Petr Boháč, Jana Šrámková

Dětství by mělo být nedotknutelné. Plné imaginace, čistoty, lásky a hravosti. Někdy však dojde k události, která navždy poznamená život dítěte. Intimní hudební monodrama o ženě, která se rozhodla, že veřejně vypoví vše, co se jí stalo ve chvíli, kdy se z dítěte proměňovala v dívku.

„Sněží. / Už léta nesněžilo. / Být vločkou… / a nebýt, / nemít tělo.“ Toto jsou první slova libreta Jany Šrámkové. S mrazivou přesností vystihují pocity dětí a dospívajících, kteří si prošli různou formou traumatu. Snaha zbavit se tělesnosti je signifikantní. Co se děje v hlavě hrdinky, než předstoupí před soudce a ukáže na pachatele? Nezačne se topit ve víru vlastních vzpomínek? Dokáže pochopit samu sebe skrze své dětské já? Dokáže odpustit sobě i jiným?

Tak tiše až je již druhou spoluprací tanečního a divadelního souboru Spitfire Company s Orchestrem Berg zabývajícím se soudobou hudbou. K projektu byla přizvána mezzosopranistka Markéta Cukrová, která pro svou neobyčejnou všestranost a cit pro styl je vyhledávanou interpretkou hudby od středověku po 21. století.

Inscenace souboru Spitfire Company vznikla v koprodukci s Orchestrem Berg a Městskými divadly pražskými.

Projekt byl podpořen z finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021. Projekt dále podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Hl. město Praha, Státní fond kultury ČR, Praha 1, Partnerství OSA.

Hl. město Praha podpořilo projekty Spitfire Company v roce 2022 – 2023 víceletým grantem v částce 1 700 000 Kč ročně.

​Inscenace je vhodná pro diváky od 15 let.

Obsazení

Žena: Markéta Cukrová
Dívka: Sarah Alon / Tereza Šlosárková
Muž: Martin Dvořák
Kůň: Martin Talaga

Orchestr Berg
Housle: Jana Kubánková
Kontrabas: Vojtěch Masnica
Flétna: Zuzana Leimer
Klarinety: Anna Dolečková
Trubka: Ladislav Kozderka
Trombón: František Vincúr
Bicí nástroje: Tibor Adamský / Štěpán Hon
Akordeon: Roman Zabelov

Tvůrčí tým

Hudba: Slavomír Hořínka
Libreto: Jana Šrámková
Režie: Petr Boháč a Miřenka Čechová
Výprava: Lucia Škandíková
Dirigent: Peter Vrábel
Light design: Jiří Šmirk

Projektová manažerka: Ludmila Vacková, vackova@spitfrecompany.cz, +420 774 108 366

PR manažerka: Adéla Brabcová, brabcova@spitfirecompany.cz, +420

Produkce: Barbora Repická, Veronika Ilíková

Stage manager: Jan Honeiser

Partneři projektu:

Orchestr Berg – je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím. Manažerkou seskupení je Eva Kesslová.

Kjell Moberg (1970) je norský divadelní režisér, pedagog, dramatik a divadelní manažer. Od roku 2001 vede umělecký soubor NIE (New International Encounter). V roce 2011 byli Moberg a NIE za své umělecké aktivity oceněni cenou Assitej International za uměleckou excelenci. S NIE získal také cenu Hedda za nejlepší divadlo pro mládež v roce 2017.

V období 2012-2016 byl Moberg divadelní manažer pro Scenekunst Østfold.
V roce 2019 se Kjell Moberg stal uměleckým ředitelem divadla Kloden /www.kloden.no/.

Jako pedagog je Moberg od roku 2014 spojen se Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart a od roku 2016 vede herecký ateliér na Nord University.
Kjell Moberg zastává pozice v mnoha významných organizacích souvisejících s divadelní tvorbou pro děti a mládež (Assitej, UNIMA Norsko nebo například Norsk scenekunstbruk).

Od roku 2018 je členem představenstva Black Box Theatre, Oslo.

Moberg je spoluautorem knihy Scenekunsten og de unge (Vidarforlaget, 2014).

Dalšími partnery jsou:
Městská divadla pražská – /www.mestskadivadlaprazska.cz

Programy EEA /programmes of EEA:
www.fondyehp.cz www.norskefondy.cz www.eeagrants.org
www.eeagrants.cz

SPITFIRE COMPANY

Spitfire Company je umělecká skupina zahrnující fyzické, experimentální a taneční divadlo.