top of page
011-JakubHrab-6011_edited.jpg
SF-Logo2.png

/

CZ

TAK TIŠE AŽ
 

Slavomír Hořínka, Petr Boháč, Jana Šrámková

 

Dětství by mělo být nedotknutelné. Plné imaginace, čistoty, lásky a hravosti. Někdy však dojde k události, která navždy poznamená život dítěte. Intimní hudební monodrama o ženě, která se rozhodla, že veřejně vypoví vše, co se jí stalo ve chvíli, kdy se z dítěte proměňovala v dívku.

„Sněží. / Už léta nesněžilo. / Být vločkou… / a nebýt, / nemít tělo.“ Toto jsou první slova libreta Jany Šrámkové. S mrazivou přesností vystihují pocity dětí a dospívajících, kteří si prošli různou formou traumatu. Snaha zbavit se tělesnosti je signifikantní. Co se děje v hlavě hrdinky, než předstoupí před soudce a ukáže na pachatele? Nezačne se topit ve víru vlastních vzpomínek? Dokáže pochopit samu sebe skrze své dětské já? Dokáže odpustit sobě i jiným?

Tak tiše až je již druhou spoluprací tanečního a divadelního souboru Spitfire Company s Orchestrem Berg zabývajícím se soudobou hudbou. K projektu byla přizvána mezzosopranistka Markéta Cukrová, která pro svou neobyčejnou všestranost a cit pro styl je vyhledávanou interpretkou hudby od středověku po 21. století.

Inscenace souboru Spitfire Company vznikla v koprodukci s Orchestrem Berg a Městskými divadly pražskými.

Projekt byl podpořen z finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021. Projekt dále podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Hl. město Praha, Státní fond kultury ČR, Praha 1, Partnerství OSA.

Hl. město Praha podpořilo projekty Spitfire Company v roce 2022 - 2023 víceletým grantem v částce 1 700 000 Kč ročně.

Inscenace je vhodná pro diváky od 15 let.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Obsazení
 
Žena: Markéta Cukrová
Dívka: Sarah Alon / Tereza Šlosárková
Muž: Martin Dvořák
Kůň: Martin Talaga
 
Orchestr Berg
Housle: Jana Kubánková
Kontrabas: Vojtěch Masnica
Flétna: Zuzana Leimer
Klarinety: Anna Dolečková
Trubka: Ladislav Kozderka
Trombón: František Vincúr
Bicí nástroje: Tibor Adamský / Štěpán Hon
Akordeon: Roman Zabelov
 
Tvůrčí tým
 
Hudba: Slavomír Hořínka
Libreto: Jana Šrámková
Režie: Petr Boháč a Miřenka Čechová
Výprava: Lucia Škandíková
Dirigent: Peter Vrábel
Light design: Jiří Šmirk

Projektová manažerka: Ludmila Vacková, vackova@spitfrecompany.cz, +420 774 108 366

PR manažerka: Adéla Brabcová, brabcova@spitfirecompany.cz, +420

Produkce: Barbora Repická, Veronika Ilíková

Stage manager: Jan Honeiser

partneři projektu:

Orchestr Berg - je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů.

Orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím. Manažerkou seskupení je Eva Kesslová.

https://berg.cz/index.html

Kjell Moberg (1970) je norský divadelní režisér, pedagog, dramatik a divadelní manažer.

Od roku 2001 vede umělecký soubor NIE (New International Encounter). V roce 2011 byli Moberg a NIE za své umělecké aktivity oceněni cenou Assitej International za uměleckou excelenci. S NIE získal také cenu Hedda za nejlepší divadlo pro mládež v roce 2017.

V období 2012-2016 byl Moberg divadelní manažer pro Scenekunst Østfold.
V roce 2019 se Kjell Moberg stal uměleckým ředitelem divadla Kloden /www.kloden.no/.
Jako pedagog je Moberg od roku 2014 spojen se Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart a od roku 2016 vede herecký ateliér na Nord University.
Kjell Moberg zastává pozice v mnoha významných organizacích souvisejících s divadelní tvorbou pro děti a mládež (Assitej, UNIMA Norsko nebo například Norsk scenekunstbruk). 

Od roku 2018 je členem představenstva Black Box Theatre, Oslo. 

Moberg je spoluautorem knihy Scenekunsten og de unge (Vidarforlaget, 2014).

dalšími partnery jsou: 

Městská divadla pražská - /www.mestskadivadlaprazska.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

So silent till...

Slavomír Hořínka, Petr Boháč, Jana Šrámková

 

Childhood should be sacrosanct, full of imagination, purity, love and playfulness. Nevertheless, an incident may occur that marks a child’s life forever. An intimate musical monodrama about a woman who decided to speak out about everything that had befallen her at the tender age when she was turning from a child into a girl.

 

“It’s snowing. / It hasn’t snowed in years. / To become a snowflake... / and ceased to exist, / to have no body.” The libretto by Jana Šrámková starts with these words. They capture the feelings of children and adolescents who have experienced various forms of trauma with chilling accuracy. Trying to shed their corporeality is significant. What does the heroine think about before she appears in front of the judge and points to the perpetrator? Would she drown in a whirlpool of her own memories? Can she understand herself through her inner child? Can she forgive herself and others?

 

The monodrama Tak tiše až (So softly that)

 

comprises the second cooperation between the dance and theatre Spitfire Company and the contemporary music Orchestra Berg. The highly versatile mezzo-soprano Markéta Cukrová, a widely respected interpreter of music spanning from the Middle Ages to the 21st century with a keen sense of style, has been invited to join the project.

 

Spitfire Company & Orchestra Berg’s production

 

The project was supported by the EEA and Norway Grants 2014-2021, the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, the State Fund for Culture of the Czech Republic, Prague 1, and the OSA Partnership.

 

The City of Prague has supported the Spitfire Company’s projects in 2022-2023 through a multi-annual grant amounting to CZK 1,700,000 per year.

Cast
 
Woman: Markéta Cukrová
Girl: Sarah Alon / Tereza Šlosárková
Man: Martin Dvořák
Horse: Martin Talaga
 
Orchestr Berg
Violin: Jana Kubánková
Doublebass: Vojtěch Masnica
Flute: Zuzana Leimer
Clarinet: Anna Dolečková
Trumpet: Ladislav Kozderka
Trombone: František Vincúr
Percusiion: Tibor Adamský / Štěpán Hon
Accordion: Roman Zabelov
 
Creative team


Composer: Slavomír Hořínka
Libretto: Jana Šrámková
Direction: Petr Boháč a Miřenka Čechová
Set design: Lucia Škandíková
Conductor: Peter Vrábel
Light design: Jiří Šmirk

Project manager: Ludmila Vacková, vackova@spitfrecompany.cz, +420 774 108 366

PR manager: Adéla Brabcová, brabcova@spitfirecompany.cz, +420

Production: Barbora Repická, Veronika Ilíková

Stage manager: Jan Honeiser

---------------------------------------------------------------------------------------------------

termíny představení/ dates of performing:

4.9.                19:30                   Divadlo Komedie                    KOUPIT VSTUPENKU

5.9.                19:30                   Divadlo Komedie                    KOUPIT VSTUPENKU

6.9.                19:30                   Divadlo Komedie                    KOUPIT VSTUPENKU

7.9.                 19:30                   Divadlo Komedie                    KOUPIT VSTUPENKU

8.9.                19:30                   Divadlo Komedie                    KOUPIT VSTUPENKU

10.10.            19:30                  Divadlo Komedie                     KOUPIT VSTUPENKU

11.10.             19:30                  Divadlo Komedie                     KOUPIT VSTUPENKU

 

23.1.              19:30                  Divadlo Komedie                     KOUPIT VSTUPENKU

24.1.              10:00                  Divadlo Komedie                     KOUPIT VSTUPENKU

24.1.              19:30                  Divadlo Komedie                     KOUPIT VSTUPENKU

 

programy EEA /programmes of EEA:

www.fondyehp.cz

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.org

www.eeagrants.cz

bottom of page